About

Polimeter ini diwujudkan sebagai sumber rujukan kepada rakyat Sabah untuk melihat sejauh mana janji-janji dalam manifesto kerajaan dapat ditepati. Ia adalah penting agar kerajaan yang sedia ada terus berusaha untuk membawa negeri Sabah dan rakyatnya kepada kehidupan yang lebih baik dan setanding dengan standard kehidupan di negeri-negeri yang lebih maju di semenanjung.