13 - Point Manifesto Details
Not started In progress Achieved Broken
Category Subcategory Promise Status As of
13 - Point Manifesto 1 - Menegak dan Memperkasa hak-hak asasi rakyat dan negeri Sabah. Not started 2018-07-12Jul 12, 2018 1
13 - Point Manifesto 2 - Menjamin keselamatan, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 4 - Memelihara warisan dan kepercayaan etnik dan bangsa di Negeri Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 6 - Mewujudkan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Not started 0
13 - Point Manifesto 8 - Menginovasi keupayaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Not started 0
Details 1.2 - Menuntut hak-hak dari Kerajaan Persekutuan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Penubuhan Malaysia 1963. Not started 0
13 - Point Manifesto 9 - Membina Pelabuhan Utama di Kudat dan meneruskan pembangunan prasarana jaringan jeraya, kuasa elektrik, telekomunikasi dan sumber air terawat Not started 0
Details 1.3 - Merundingkan kerjasama ‘win-win’ kepada jabatan dan agensi-agensi yang bertindih antara kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa-kuasa kerajaan Negeri Sabah. Menggesa kuasa-kuasa persekutuan tidak membelakangi agensi yang sama yang sedia ada di bawah kuasa kerajaan Negeri Sabah. Not started 0
13 - Point Manifesto 3 - Menjamin hak pemilikan tanah adat dan hak-hak bumiputra Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 5 - Mewujudkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 7 - Melindungi, memulihara dan memanfaatkan alam semulajadi bumi Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 12 - Memperkemaskan program-program pembangunan sosio-ekonomi rakyat dan komuniti - Not started 0
13 - Point Manifesto 10 - Mengupayakan Agensi-Agensi Kerajaan Sabah /Government Link Agency (GLC). Not started 0
13 - Point Manifesto 11 - Mengkaji Peranan Agensi-Agensi Kerajaan Persekutuan/Federal Government Link Agency di Sabah Not started 0
Details 1.4 - Mengkaji peranan Petronas agar hasil petroleum dan gas dari bumi Sabah dikembalikan kepada rakyat Sabah secara adil dan saksama dengan menuntut memberikan pemulangan royalti hasil minyak Sabah dari 5% yang dilaksanakan sejak 1976 kepada sekurang-kurangnya 20%. Not started 0
Details 1.5 - Mengkaji peranan FELDA di Sabah supaya tujuan asal menempatkan peneroka-peneroka tanah rakyat direalisasikan mengikut perjanjian semasa Kerajaan Negeri yang membenarkan FELDA mendapatkan tanah di Negeri Sabah sebanyak 500,000 ekar, agar dapat menempatkan 40,000 peneroka rakyat Sabah yang kini telah mengusahakan hanya 25,000 ekar yang mampu menempatkan 1,297 peneroka. Not started 0
Details 1.6 - Mendesak Kerajaan Persekutuan membatalkan Dasar KABOTAJ yang mewajibkan eksport dan import perdagangan hanya melalui Pelabuhan Klang. Pelabuhan-pelabuhan yang sedia ada di Sabah hendaklah dibenarkan menjalankan eksport-import barangan dari luar dan ke dalam Sabah Not started 0
13 - Point Manifesto 13 - Membangun dan memberi ruang kepada golongan belia dan wanita ke dalam semua sector kemajuan di Sabah Not started 0
Details 1.1 - Melindungi kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan bahasa ibunda dan memberi bantuan yang saksama kepada institusi berkaitan dengannya, sebagaimana yang terkandung dalam akta dan perlembagaan Negeri Sabah yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. In progress 2018-07-29Jul 29, 2018 2
Details 8.3 Menjana idea yang berinovasi dan yang lebih holistic untuk meningkatkan produktiviti dan hasil kepada kerajaan negeri melalui latihan dan pendedahan yang lebih berkesan Not started 0
Details 9.5 Meningkatkan peranan jabatan kerja raya di bawah kementerian perindustrian sabah supaya membaik, mengkaji dan meningkatkan keupayaan untuk memelihara dan menambah baik peranan jabatan ini membina jaringan jejaraya di sabah Not started 0
Details 9.6 Mengesa kerajaan persekutuan meningkatkan jaringan telekomunikasi di sabah agar dapat meliputi kawasan-kawasan yang memerlukan di Sabah Not started 0
Details 4.3 Memulihara dan mengembangkan, Bahasa ibunda dan adat resam pribumi sabah dengan memperkasa kementerian kebudayaan dan pelancongan sabah berkaitan dengan budaya asli, adat resam dan kesenian rakyat asal pribumi Sabah Not started 0
Details 5.2 Disamping mengekalkan fungsi sedia di kementerian ini dan akan mengembangkan peranan kepada bidang-bidang latihan berteknologi dan bidang-bidang kemahiran yang relevan dengan pasaran kerjaya Not started 0
Details 5.3 Memperkasa peranan kementerian ini membantu meningkatkan kemudahan-kemudahan dan frasarana intitut-institut pendidikan sedia ada di seluruh Sabah Not started 0
Details 5.5 Membantu kementerian atau jabatan pelajaran sabah menyediakan subjek sejarah sabah sebagai pelajaran yang perlu diajar di sekolah-sekolah menegah di sabah dan seluruh negara Not started 0
Details 13.1 Menyediakan dana tahunan rm100 juta sebagai bantuan supaya golongan belia menceburi diri ke dalam bidang perniagaan menjana pendapatan dituruti dengan khidmat nasihat dan bimbingan yang berkesan Not started 0
Details 5.1 Menukar nama kementerian sumber dan kemajuan teknologi maklumat ke kementerian pelajaran dan inovasi Not started 0
Details 8.1 Memperkemas organisasi perkhidmatan awam negeri supaya focus kea rah berkhidmt dengan rakyat dan pelanggan organisasi Not started 0
Details 8.2 Meningkatkan keupayaan sistem pungutan hasil dan cukai-cukai untuk menjana kewangan kerajaan negeri Sabah Not started 0
Details 2.2 Dokumen pengenalan kerakyatan dan kewarganegaraan Malaysia di Negeri Sabah diperkemaskini untuk tujuan keselamatan Not started 0
Details 2.1 Meminta kuasa Kerajaan Persekutuan agar mengenal pasti penempatan pasukan-pasukan keselamatan ke kawasan-kawasan berisiko pencerobohan. Mengkaji untuk menempatkan kekuatan anggota keselamatan yang berada di Kem Lok Kawi dan Kem Paradise Kota Belud supaya diagihkan ke kawasan-kawasan yang berpotensi ada ancaman keselamatan dan risiko penyusupan anasir-anasir subversif. Not started 0
Details 2.3 Interaksi sesama rakyat bersama pasukan keselamatan diberikan tumpuan dan diberi nafas baru melalui aktiviti-aktiviti masyarakat yang lebih berinovasi. Not started 0
Details 2.4 Pasukan Sukarela Kampung dan Desa diperluaskan dan tidak terhad kepada Pasukan RELA sahaja. Pasukan-pasukan Sukarela Bomba, Askar Wataniah atau Polis Bantuan perlu diwujudkan di kawasan berisiko keselamatan. Not started 0
Details 2.5 Tugas dan fungsi Ketua Kampung dan Pemimpin-pemimpin JKKK ditingkatkan dengan latihan-latihan yang boleh ditauliahkan sebagai pegawai-pegawai keselamatan sukarela dalam bidang kebombaan, kepolisan, askar wataniah atau pertahanan awam. Not started 0
Details 2.6 Program-program interaksi sosial pelbagai etnik dan kaum di Sabah akan dipertingkatkan untuk menyemai semangat kekitaan, perpaduan dan saling bantu-membantu. Not started 0
Details 3.1 Mengemaskini peranan jabatan Tanah dan ukur Sabah supaya lebih efektif memproses permohonan-permohonan pemilikan tanah kepada rakyat yang memerlukan Not started 0
Details 3.2 Menghapuskan pemberian tanah Community Title supaya ditukarkan kepada pemilikan individu dan keluarga Not started 0
Details 3.3 Menyelesaikan isu penempatan setinggan rakyat Sabah dengan mengenal pasti kawasan penempatan baru kepada penghuni-penghuni setinggan yang layak kekal ditempatkan dipremis sedia ada atau dipindahkan ke perkampungan kekal yang baru dan berstatus milik sendiri Not started 0
Details 4.1 Mengukuhkan dan memperkasa peranan unit hal ehwal bumiputra dan jabatan-jabatan serta perbadanan-perbadanan yang ada fungsi bidang warisan rakyat sabah Not started 0
Details 4.2 Memperjelaskan terma-terma bumiputra setiap etnik yang boleh dirujuk sebagai bumiputra dan rakyat pribumi sabah Not started 0
Details 5.4 Membantu institusi-insitusi latihan vokasional dan kemahiran sedia ada untuk melahirkan lebih ramai generasi muda sebagai tenaga kerja mahir membangunkan negeri sabah bagi memenuhi keperluan permintaan pengusaha industry di sabah Not started 0
Details 5.6 Mendesak kerajaan persekutuan mengiktiraf sijil sekolah jenis kebangsaan (cina) di sabah Not started 0
Details 6.1 Menukar nama kementerian pembangunan masyarakat dan hal ehwal pengguna kepada kementerian kesihatan dan kesejahteraan rakyat Not started 0
Details 6.2 Mengekalkan fungsi sedia ada diatas kementerian asal dan memperluaskan perananya dalam bidang pendidikan kesihatan kepada rakyat Not started 0
Details 6.3 Membantu menyediakan rumah-rumah penginapan dan asrama kepada keluarga yang menjaga pesakit-pesakit yang dirawat di hospital-hospital kerajaan Not started 0
Details 6.4 Menggesakan kerajaan persekututan menempatkan lebih ramai doctor-doktor pakar disemua hospital terutama di hospital atau klinik-klinik dikawasan luar bandar Not started 0
Details 7.2 Menjadikan khazanah bumi sabah sebagai daya tarikan yang berinovasi dan berdaya saing untuk menarik ramai pelancong melawat ke sabah Not started 0
Details 7.3 Melindungi alam semulajadi bumi sabah dari diceroboh atau dipindah milik kepada sesiapa yang tidak memberi manfaat kepada rakyat negeri ini Not started 0
Details 7.4 Mengeksplotasi dan meneroka sumber-sumber alam semulajadi sabah untuk tujuan memberi pendapatan kepada kerajaan dan kesejahteraan rakyat Not started 0
Details 8.4 Membaiki sistem pemilihan dan peluang-peluang kenaikan pangkat dengan merit-merit yang jelas selaras dengan keupayaan dan prestasi seseorang pegawai Not started 0
Details 8.5 Menghentikan sistem menyambung khidmat penjawat-penjawat awam yang patut bersara wajib supaya memberi laluan kepada penjawat awam yang lain menaiki heraki penjawatan yang lebih tinggi Not started 0
Details 8.6 Memberi perhatian kepada kebajikan anggota perjhidmatan awam sabah dari segi perumahan kakitangan, kemudahan peralatan pejabat dan alat-alat perkhidmatan mengunakan teknologi baru dan yang lebih efisyen Not started 0
Details 9.1 Membina pelabuhan utama di kudat sebagai pusat perdagangan negara ke sabah da dari sabah ke luar negara Not started 0
Details 9.2 Mengupayakan peranan jabatan air sabah supaya lebih focus kepada menjangkau keperluan kegunaan air kepada rakyat sabah berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kepesatan pembangunan jangka panjang Not started 0
Details 9.3 Membangunkan sistem pembekalan air bersih dan terawatt dengan mengenal pasti lokasi –lokasi strategic membina loji-loji air yang mencukupi dan berupaya membekal air bersih kepada rakyat Not started 0
Details 9.4 Mengkaji peranan SESB yang asalnya LLS supaya agensi ini lebih berkesan ke atas keperluan bekalan kuasa api letrik yang konsisten dan terhindar dari masalah teknikal yang sering terputus Not started 0
Details 7.1 Melindungi dan memulihara alam semulajadi sabah dibawah pengawasan jabatan hutan negeri sabah,taman-taman sabah,jabatan hidupan liar atau jabatan muzium sabah agar dapat dimanfaatkan sebagai warisan rakyat dan khazanah pendidikan masyarakat Not started 0
Details 10.1 Memperkasa peranan dan fungsi yayasan sabah supaya memberi manfaat kepada rakyat sabah dalam bidang pendidikan,latihan kemahiran dan khidmat bantuan kebajikan kepada rakyat Not started 0
Details 10.2 Menjadikan yayasan sabah sebagai organisasi y untuk membina dan membangun insituti pendidikan dan kemahiran tinggi dan meneruskan pemberian biasiswa dan bantaun kebajika kepada rakyat Sabah Not started 0
Details 10.3 Memperbaiki dan meningkatkan peranan SEDCO dan SUDC dari segi membantu usahawan-usahawan bandar dan pecan-pekan kecil di sabah supaya menyediakan frasarana perniagaan seperti gerai-gerai, kedai-kedai dan premis-premis niaga yang kondusif Not started 0
Details 12.1 Meingkatkan peranan kementerian kerajaan tempatan dan perumahan sabah agar membaiki khidmat dibandar-bandar dan pecan-pekan dari segi frasarana perniagaan, landskap dan khidmat Majlis-Majlis kuasa-kuasa tempatan kepada rakyat Not started 0
Details 12.4 Kilang-kilang akan diujudkan berasaskan produk-produk tempatan seperti kilang produk-produk koko, kelapa sawit, getah atau padi. Kilang-kilang berkenaan pula akan menjadi premis menyediakan pekerjaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Not started 0
Details 13.4 Menyediakan kuota 20% kepada golongan muda dan wanita terlibat dalam jawatankuasa-jawatankuasa menggubal dasar dan jawatankuasa-jawatankuasa pembangunan daerah Not started 0
Details 10.4 Memperkasa semua GLC dan Government Link Agency supaya berdaya saing mampu berdikari dan meningkatkan produktiviti agar menghasilkan pendapatan supaya agensi-aganesi dapat memberi perkhidmatan mengikut matlamat fungsi masing-masing Not started 0
Details 12.2 Menubuhkan jawatankuasa bertindak untuk meluluskan lesen-lesen pembangunan perumahan dan perniagaan dibawah kementerian kerajaan tempatan dan perumahan Not started 0
Details 12.5 Memperbaiki frasarana tamu-tamu mingguan di semua daerah sebagai pusat jualan dan interaksi perniagaan masyarakat tempatan Not started 0
Details 13.2 Memberikan peruntukan yang mencukupi kepada kementerian kesihatan dan kesejahteraan rakyat agar membantu golongan wanita dan ibu-ibu tunggal dan komuniti OKU agar didahuludibantu berdikari menjana pendapatan dalam bidang-bidang perniagaan dan indsutri kecil Not started 0
Details 11.1 Mengkaji peranan agensi-agensi yang bertindih antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan supaya memainkan peranan secara kerjasama dan tidak membelakangkan agensi yang sama yang sedia ada untuk semua urusan kerajaan persekutuan dilakukan di Sabah dan tidak perlu berurusan ke pusat pentadbiran di Putrajaya atau pusat pengurusan persekutuan di kuala lumpur seperti proses permohonan-permohonan lesen perikanan dan pertanian Not started 0
Details 12.3 Meningkatkan peranan kementerian pertanian dan industry makanan supaya membantu rakyat dalam bidang-bidang pertanian dan indsutri asas tani atau perikanan supaya diusahakan secara inovasi, di proses menjadi bidang-bidang perniagaan untuk menjana pendapatan Not started 0
Details 12.6 Pembinaan pusat-pusat komuniti dan dewan-dewan maysarakat dirancang dengan teratur untuk keperluan rakyat Not started 0
Details 13.3 Menyediakan kemudahan sukan, pusat-pusat latihan dan bantuan peralatan kepada golongan muda belia/wanita sebagai pusat aktivit mereka dan untuk mendapat latihan tambahan menjadi insan berguna kepada negeri dan masyrakat Sabah Not started 0
Month Total
2018-05 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-06 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-07 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-08 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-09 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-10 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-11 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2018-12 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-01 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-02 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-03 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-04 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-05 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-06 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-07 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-08 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-09 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-10 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-11 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2019-12 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-01 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-02 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-03 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-04 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-05 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-06 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-07 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-08 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-09 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-10 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1
2020-11 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c1s1 c2s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c1s1 c2s1 c2s1 c2s1 c1s1 c2s2 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1 c2s1