Details

1.1 - Melindungi kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan bahasa ibunda dan memberi bantuan yang saksama kepada institusi berkaitan dengannya, sebagaimana yang terkandung dalam akta dan perlembagaan Negeri Sabah yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah.

May 12, 2018
In progress