Details

1.3 - Merundingkan kerjasama ‘win-win’ kepada jabatan dan agensi-agensi yang bertindih antara kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa-kuasa kerajaan Negeri Sabah. Menggesa kuasa-kuasa persekutuan tidak membelakangi agensi yang sama yang sedia ada di bawah kuasa kerajaan Negeri Sabah.

May 12, 2018
Not started