Details

1.5 - Mengkaji peranan FELDA di Sabah supaya tujuan asal menempatkan peneroka-peneroka tanah rakyat direalisasikan mengikut perjanjian semasa Kerajaan Negeri yang membenarkan FELDA mendapatkan tanah di Negeri Sabah sebanyak 500,000 ekar, agar dapat menempatkan 40,000 peneroka rakyat Sabah yang kini telah mengusahakan hanya 25,000 ekar yang mampu menempatkan 1,297 peneroka.

May 12, 2018
Not started