Details

1.6 - Mendesak Kerajaan Persekutuan membatalkan Dasar KABOTAJ yang mewajibkan eksport dan import perdagangan hanya melalui Pelabuhan Klang. Pelabuhan-pelabuhan yang sedia ada di Sabah hendaklah dibenarkan menjalankan eksport-import barangan dari luar dan ke dalam Sabah

May 12, 2018
Not started