Details

2.4 Pasukan Sukarela Kampung dan Desa diperluaskan dan tidak terhad kepada Pasukan RELA sahaja. Pasukan-pasukan Sukarela Bomba, Askar Wataniah atau Polis Bantuan perlu diwujudkan di kawasan berisiko keselamatan.

May 12, 2018
Not started