Details

2.5 Tugas dan fungsi Ketua Kampung dan Pemimpin-pemimpin JKKK ditingkatkan dengan latihan-latihan yang boleh ditauliahkan sebagai pegawai-pegawai keselamatan sukarela dalam bidang kebombaan, kepolisan, askar wataniah atau pertahanan awam.

May 12, 2018
Not started