Details

3.1 Mengemaskini peranan jabatan Tanah dan ukur Sabah supaya lebih efektif memproses permohonan-permohonan pemilikan tanah kepada rakyat yang memerlukan

May 12, 2018
Not started