Details

6.4 Menggesakan kerajaan persekututan menempatkan lebih ramai doctor-doktor pakar disemua hospital terutama di hospital atau klinik-klinik dikawasan luar bandar

May 12, 2018
Not started