Details

8.4 Membaiki sistem pemilihan dan peluang-peluang kenaikan pangkat dengan merit-merit yang jelas selaras dengan keupayaan dan prestasi seseorang pegawai

May 12, 2018
Not started