Details

8.6 Memberi perhatian kepada kebajikan anggota perjhidmatan awam sabah dari segi perumahan kakitangan, kemudahan peralatan pejabat dan alat-alat perkhidmatan mengunakan teknologi baru dan yang lebih efisyen

May 12, 2018
Not started