Details

9.3 Membangunkan sistem pembekalan air bersih dan terawatt dengan mengenal pasti lokasi –lokasi strategic membina loji-loji air yang mencukupi dan berupaya membekal air bersih kepada rakyat

May 12, 2018
Not started