Details

9.4 Mengkaji peranan SESB yang asalnya LLS supaya agensi ini lebih berkesan ke atas keperluan bekalan kuasa api letrik yang konsisten dan terhindar dari masalah teknikal yang sering terputus

May 12, 2018
Not started