Details

10.3 Memperbaiki dan meningkatkan peranan SEDCO dan SUDC dari segi membantu usahawan-usahawan bandar dan pecan-pekan kecil di sabah supaya menyediakan frasarana perniagaan seperti gerai-gerai, kedai-kedai dan premis-premis niaga yang kondusif

May 12, 2018
Not started