Details

10.4 Memperkasa semua GLC dan Government Link Agency supaya berdaya saing mampu berdikari dan meningkatkan produktiviti agar menghasilkan pendapatan supaya agensi-aganesi dapat memberi perkhidmatan mengikut matlamat fungsi masing-masing

May 12, 2018
Not started