Details

11.1 Mengkaji peranan agensi-agensi yang bertindih antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan supaya memainkan peranan secara kerjasama dan tidak membelakangkan agensi yang sama yang sedia ada untuk semua urusan kerajaan persekutuan dilakukan di Sabah dan tidak perlu berurusan ke pusat pentadbiran di Putrajaya atau pusat pengurusan persekutuan di kuala lumpur seperti proses permohonan-permohonan lesen perikanan dan pertanian

May 12, 2018
Not started