Details

12.2 Menubuhkan jawatankuasa bertindak untuk meluluskan lesen-lesen pembangunan perumahan dan perniagaan dibawah kementerian kerajaan tempatan dan perumahan

May 12, 2018
Not started