Details

12.3 Meningkatkan peranan kementerian pertanian dan industry makanan supaya membantu rakyat dalam bidang-bidang pertanian dan indsutri asas tani atau perikanan supaya diusahakan secara inovasi, di proses menjadi bidang-bidang perniagaan untuk menjana pendapatan

May 12, 2018
Not started