Details

13.4 Menyediakan kuota 20% kepada golongan muda dan wanita terlibat dalam jawatankuasa-jawatankuasa menggubal dasar dan jawatankuasa-jawatankuasa pembangunan daerah

May 12, 2018
Not started